Genel

Temmuz 6, 2020

Vip Eğitim

Bireysel eğitim kalitesini önceleyen Kurumlarımız, BUTİK ve VIP yaklaşımıyla gençlerimizi geleceğe hazırlamaktan gurur duymaktadır. Her öğrenci için özel bir eğitim programı ve birebir özel ders ile onları geleceğe hazırlıyoruz. […]
Temmuz 17, 2020

Özel sınıflarda eğitim

12 kişilik sınıflarda öğrencilerimiz birebir eğitim ve ilgi fırsatlarından faydalanmaktadır. Az sayıda öğrencimizle nitelikli eğitim hedeflerimizi gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimiz akademik performansına göre sınıflandırılır, öğrenme düzeyine göre eğitim […]
Temmuz 17, 2020

Öğrenciye özel ilgi

Genç İdeal Akademi’ de her öğrencimiz biriciktir. Kalabalıklar içinde kaybolmadan genel özelliklerinizden ziyade özel olarak ilgilenilmek istiyorsanız Genç İdeal Akademi’de olmalısınız. Her problem kişi bazlı çözülerek […]
Temmuz 17, 2020

Sıkı takip

Sıkı takip sistemiyle öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini kontrolümüz altına alıyoruz. Öğrencimizi sağlıklı bir şekilde tanıyarak akademik ve kişisel ihtiyaçlarına yönelik yönlendirme yapıyoruz. Birebir ödev kontrolleri, deneme sınavı […]
Temmuz 17, 2020

Tam öğrenme metodu

Uygun koşul ve şartlar sağlandığında her öğrenci öğrenmeye açıktır. Genç İdeal Akademi ile bu koşulları birlikte oluşturalım.
Temmuz 17, 2020

Öğrenci dosya sistemi

Her öğrencinin akademik bilgileri; öğretmen gözlem ve görüşleri, uzman psikolojik danışman izlenimleri kayıt altına alınır. Öğrenciye ait oluşturulan veriler veli görüşmelerinde objektif bir şekilde değerlendirilir. Dosyalama […]
Temmuz 17, 2020

Eğitimde bütüncül yaklaşım

öğrencilerimizin sadece akademik değil kişisel, sosyal, bedensel gelişimlerini de önemsiyoruz. Yoğunluklu akademik faaliyetlerimizin yanında uzman destekli aile- öğrenci görüşmeleri, farklı bakış açılarıyla, ‘ideal insan’ fikriyle öğrencilerimizin […]
Temmuz 17, 2020

Zorunlu Kamp Sistemi

Sıkı takip sistemimizin ölçütlerine dayanarak yapılan ödev kontrollerinde, deneme sınavı sonuç karnelerinde öğretmen görüşleri de dikkate alınarak öğrencinin ders içi faaliyetleri sonucunda tamamlama destek eğitimi verilir. […]