Öğrenci dosya sistemi

Her öğrencinin akademik bilgileri; öğretmen gözlem ve görüşleri, uzman psikolojik danışman izlenimleri kayıt altına alınır. Öğrenciye ait oluşturulan veriler veli görüşmelerinde objektif bir şekilde değerlendirilir. Dosyalama sistemimizde gizlilik ve güvenirliğe önem vermekteyiz.