Kamp Sistemi

Temmuz 17, 2020

Zorunlu Kamp Sistemi

Sıkı takip sistemimizin ölçütlerine dayanarak yapılan ödev kontrollerinde, deneme sınavı sonuç karnelerinde öğretmen görüşleri de dikkate alınarak öğrencinin ders içi faaliyetleri sonucunda tamamlama destek eğitimi verilir. […]