Zorunlu Kamp Sistemi

Sıkı takip sistemimizin ölçütlerine dayanarak yapılan ödev kontrollerinde, deneme sınavı sonuç karnelerinde öğretmen görüşleri de dikkate alınarak öğrencinin ders içi faaliyetleri sonucunda tamamlama destek eğitimi verilir. Eğitim- öğretim faaliyetlerimizi her yıl erken başlatarak öğrencilerimizde hazırbulunuşluğu artırmayı hedefliyoruz. Böylece Genç İdeal Akademi kamp sistemi ile öğrencilerimiz bir adım daha önde ilerliyor.