Tam öğrenme metodu

Uygun koşul ve şartlar sağlandığında her öğrenci öğrenmeye açıktır. Genç İdeal Akademi ile bu koşulları birlikte oluşturalım.